Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Điều chỉnh hoạt động Đua Top Máy Chủ

Ngày đăng: 11-12-2018

Nguyên nhân: Có nhiều góp ý đông đảo từ các thuyền trưởng về hoạt động đua top máy chủ hiện có 2 hoạt động “Đua Top Cao Thủ”“Phó Bản Đại Nhân” trùng nhau. Vì người chơi cấp độ cao nhất sẽ miễn nhiên hạng nhất phó bản. Để tăng thêm tính cạnh tranh cũng như công bằng nên Nami xin thông báo chuyển hoạt động “Phó Bản Đại Nhân” thành “Đệ Nhất Đấu Trường".

Hoạt Động Trước Khi Đổi: Phó Bản Đại Nhân

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành đánh các phó bản để chiếm vị trí cao nhất.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động Sau Khi Đổi: Đệ Nhất Đấu Trường

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành vào đấu trường tiến hành tranh top để nhận thưởng.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Thông tin chi tiết Chuỗi Hoạt Động Đua Top Máy Chủ Mới: xem tại đây

Sự kiện liên quan