Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Event tích luỹ nhận code đợt 5 tháng 5

Ngày đăng: 27-05-2019

Thời gian diễn nhận code: 9:00 27-05-2019 đến 23:59 02-06-2019

Thời gian tính nạp thẻ: 0:00 27-05-2019 đến 23:59 02-06-2019

Phạm vi áp dụng: Tất cả server

Điều kiện:

  • Người chơi đăng nhập vào mục code và chọn Tab tích luỹ nạp thẻ để nhận code.
  • Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thôn qua web code của hoạt động https://code.haitacvuong.vn
  • Tất cả phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát từ code và sau khi sử dụng thì các vật phẩm sẽ có trong hộp mail của nhân vật.
  • Trong thời gian diễn ra event nếu các server mới được mở thì cũng có quyền tham gia hoạt động.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể tích luỹ 1 bộ code khi sự kiện diễn ra.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất 1 bộ code khi đã đạt đủ mức tích luỹ và nhận thành công khi đủ điều kiện.
  • HSD code 30/06/2019

Lưu ý:

  • Mỗi loại code chỉ sử dụng được 1 lần với 1 tài khoản.
  • Tài khoản nào đã sử dụng qua code này thì sẽ không sử dụng được nữa.

Sự kiện liên quan