Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Hoạt động đua TOP máy chủ mới

Ngày đăng: 05-12-2018

Hoạt Động 1: Đua Top Cao Thủ

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tăng cấp độ để nhận thưởng.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 2: Vang Danh Đấu Trường

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tham gia các hoạt động để tăng điểm danh vọng cho mình.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 3: Ta là Kẻ Truy Nã

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tham gia các thành tựu trong game để tăng điểm Truy Nã cho Mình.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 4: Đệ Nhất Đấu Trường

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành vào đấu trường tiến hành tranh top để nhận thưởng.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Sự kiện liên quan