Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Nội dung cập nhật ngày 28.05.2019

Ngày đăng: 28-05-2019

Nami xin thông báo các thuyền trưởng nội dung cập nhật ngày 28-5:

  • Cập nhật tướng Law-Revenge

  • Kĩ năng đánh thường:

  • Kĩ năng đánh nộ:

  • Thiên Phú:

  • Cập nhật tướng Issho

  • Đổi mảnh tín vật sabo trong shop Tranh Bá Trên Biển và Colosum

Sự kiện liên quan