Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Phản Hồi Siêu Lớn 17.3.2019

Ngày đăng: 17-03-2019

Chào các Thuyền Trưởng, Nami xin thông báo cập nhật hoạt động Phản Hồi Siêu Lớn.

Hoạt động 1: Phản Hồi Siêu Lớn

Thời gian hoạt động: 8:00 ngày 17-3-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Thời gian hạn cuối nhận thưởng: 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến tích lũy nạp thẻ theo các mốc vàng tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận đúng 1 lần.
  • Lưu ý: Các thuyền trưởng nên nhận thưởng khi đủ điều kiện. Không nhận kịp phần thưởng khi hết thời gian hoạt động Nami không giải quyết

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 2: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn-Đợt 3

Thời gian: 8:00 ngày 17-03-2019 tới  23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

  • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
  • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Lưu ý: Đây là phần thưởng đi kèm kéo dài cùng sự kiện phản hồi siêu lớn

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan