Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Phát Thưởng Hoạt Động Tiếp Lửa Đội Nhà

Ngày đăng: 13-12-2018

Chào các thuyền trường, hoạt động facebook "Tiếp Lửa Đội Nhà" đã kết thúc và đồng thời đã đủ điều kiện nhận 3 mốc phần thưởng. Nami xin thông báo thời gian và phần thưởng mà các thuyền trưởng sẽ nhận được.

Thời gian nhận: Từ 12:00 tới 23:59 ngày 13-12-2018

Icon nhận thưởng:

 

Lưu ý: Người chơi làm mới trình duyệt nếu không thấy biểu tượng này. Mỗi người chơi chỉ nhận thưởng 1 lần.

Phần Thưởng:

  • Tổng Phần Thưởng các mốc mà các thuyền trưởng nhận 1 lần:

Sự kiện liên quan