Chơi ngay
S40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKu

Sự kiện Tháng 4 - Đợt 2

Ngày đăng: 12-04-2019

Hoạt động 1: Bánh Chưng Năm Dê

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận bánh chưng năm dê mở ra được nhiều vật phẩm quý.Hoạt động 2: Thẻ Tuần Hoàn Siêu Giá Trị

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tích luỹ nạp 10.000 vàng có thể mua thẻ tuần
 • Hàng ngày người chơi sẽ nhận được theo phần thưởng của hệ thống
 • Nhận đủ 7 ngày thông báo thẻ tuần sẽ tự mất 

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 3: Tính Vật Tháng 4

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung : 

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận tín vật tháng 4 để đổi vật phẩm.

Hoạt động 4: Tích Luỹ Tiêu Vàng- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung : 

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

 

Hoạt động 5: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 12-04-2019
Nội dung : 

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 6: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 13-04-2019 tới  23:59 ngày 13-04-2019
Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động: 

Hoạt động 7: Phản Hồi Siêu Lớn- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 13-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 8: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 9: Quay Số May Mắn

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Mỗi ngày được nhận 2 lần miễn phí
 • Có thể nhận phếu may mắn khi đánh quái ở phó bản
 • Mỗi lần vòng quay tốn 50 vàng

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

​Hoạt động 10: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động: 

Hoạt động 11: Vui Vẻ Online- Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 12-04-2019 tới  23:59 ngày 18-04-2019
Nội dung hoạt động chính :

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

 

Sự kiện liên quan