Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Sự kiện cây ác ma lần 4

Ngày đăng: 09-08-2019

Hoạt động 1Cây Ác Ma

Thời gian: 10:00 ngày 09-08-2019 tới  23:59 ngày 15-08-2019
Nội dung hoạt động chính:

  • Cấp nhân vật ≥lv60 có thể tham gia hoạt động.
  • Cây ác quỷ là hoạt động liên server được tổ chức định kì, trong thời gian hoạt động người chơi có thể thông qua các hình thức quyên góp khác nhau để nhận điểm cống hiến, vào ngày cuối cùng của HĐ sau khi quyên góp kết thức nửa tiếng sẽ phát thưởng.
  • Tích điểm Cống hiến có thể đổi vật phẩm trong shop.
  • Sau 22:00 hàng ngày không thể quyên góp.1 ngày cuối cùng của hoạt động không thể quyên góp.bắt đầu phát thưởng vào 22:30 ngày cuối cùng có thể quyên góp.Độ cống hiến của người chơi có thời gian  tham gia công hội ít hơn 7 ngày sẽ không được tính vào XH độ cống hiến.
  • Người chơi không đứng trong top 30 cống hiến công hội khi quyên góp sẽ không hính vào dữ liệu XH công hội.

Danh sách chia cụm:

Danh sách CụmServer
Cụm 1Từ S1 tới S27
Cụm 2S28 trở đi

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 2: Thu Thập Thẻ Bài

Thời gian: 10:00 ngày 10-08-2019 tới  23:59 ngày 15-08-2019
Nội dung hoạt động chính:

  • Cấp 50 mở hoạt động, đánh bất kỳ quái tại phụ bản thường trong thời gian hoạt động có tỷ lệ rơi thẻ bài. Thẻ bài khác nhau có thể tổ hợp thành bộ thẻ bài, sau khi thu thập đủ bộ thẻ bài có thể đổi thưởngĐánh Pb thường có thể rớt phiếu may mắn.
  • Có thể thông qua Bù thẻ để trực tiếp nhận được thẻ bài còn thiếu trong bộ thẻ bài. Mỗi loại bộ thẻ bài có số lần Bù thẻ nhất định, số lần bù thể sẽ không reset. Sau khi sử dụng hết toàn bộ sẽ không thể bù thẻƯu tiên dùng loạt miễn phí trước.
  • Thẻ bài khác nhau cần tiêu số vàng khi Bù thẻ sẽ khác nhau Chỉ có trong thời gian hoạt động mới có thể tiến hành đổi thưởng, số thẻ bài còn dư lại có thể để dành cho hoạt động lần sau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Tin tức liên quan