Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Sự kiện Tháng 3 - Đợt 4

Ngày đăng: 22-03-2019

Hoạt động 1: Bảng Wanted

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới  22:00 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động đi cướp người chơi, chiến đấu phó bản, chinh phục bến cảnh, tấn công người chơi khác, tiêu vàng đều nhận được điểm wanted.

Hoạt động 2: Tín vật tháng 3

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới  22:00 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận tín vật rồi tiến hành đổi thưởng.

Hoạt động 3: Tích luỹ tiêu vàng

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới  22:00 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Lễ bao nạp thẻ thời hạn - đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới  22:00 ngày 22-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Thuộc tính thời trang:

Hoạt động 5: Lễ bao nạp thẻ thời hạn - đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 23-03-2019 tới 23:59 ngày 23-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Phản hồi siêu lớn - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 7: Nạp mỗi ngày

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 8: Thẻ tuần siêu giá trị

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tích luỹ nạp 15.000 vàng có thể mua thẻ tuần.
 • Hàng ngày người chơi sẽ nhận được theo phần thưởng của hệ thống.
 • Nhận đủ 7 ngày thông báo thẻ tuần sẽ tự mất.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 9: Quay số may mắn

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Mỗi ngày được nhận 2 lần miễn phí.
 • Có thể nhận phếu may mắn khi đánh quái ở phó bản.
 • Mỗi lần vòng quay tốn 50 vàng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 10: Giảm giá hạn chế

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá.
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm.
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 11: Vui vẻ Online - Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 22-03-2019 tới 23:59 ngày 28-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online.
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Tin tức liên quan