Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Sự kiện Tháng 4 - Đợt 3

Ngày đăng: 19-04-2019

Hoạt động 1: Tín vật Burgess

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận khế ước rồi tiến hành đổi thưởng.

Hoạt động 2: Tập Kích Black Pearl

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Thời gian HĐ, trong thời gian từ 10:00-10:30, 14:00-14:30, 18:00-18:30, 21:00-21:30 hàng ngày, lần lượt xuất hiện 1 con tàu Black Pearl trong giao diện Tầm bảo;
 • Trong thời gian HĐ, mỗi 1 giai đoạn khi tàu Black Pearl xuất hiện, người chơi chỉ được cướp 1 lần trong giai đoạn;
 • Cướp thắng lợi ngoài phần thưởng ra, càng có xác suất nhận được danh hiệu quý hiếm “Black Pearl”;
 • Người chơi cướp thất bại có thể dùng dùng vàng để được cướp thắng lợi. 

Hoạt động 3: Tích Lũy Tiêu Vàng

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 4: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 19-04-2019
Nội dung : 

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 5: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 20-04-2019 tới  23:59 ngày 20-04-2019
Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động: 

Hoạt động 6: Phản Hồi Siêu Lớn- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 20-04-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 7: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 8: Đảo Vàng Người Cá

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Mỗi ngày được nhận 3 lần miễn phí
 • Mỗi lần đào vàng tốn 50 vàng

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

​Hoạt động 9: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động: 

Hoạt động 10: Vui Vẻ Online- Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 19-04-2019 tới  23:59 ngày 25-04-2019
Nội dung hoạt động chính :

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

 

Tin tức liên quan