Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Sự kiện Tháng 6 - Đợt 1

Ngày đăng: 07-06-2019

Hoạt động 1: Khế ước tinh linh

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận khế ước rồi tiến hành đổi thưởng.

Hoạt động 2: Tích Luỹ Tiêu Vàng- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 3: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 07-06-2019
Nội dung : 

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 4: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn- Đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 08-06-2019 tới  23:59 ngày 08-06-2019
Nội dung:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động: 

 

Hoạt động 5: Phản Hồi Siêu Lớn- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 6: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần

 

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 7: Đảo Vàng Người Cá

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Mỗi ngày được nhận 3 lần miễn phí
 • Mỗi lần đào vàng tốn 50 vàng

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

​Hoạt động 8: Thương Thành Tích Điểm

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi có thể tiêu vàng và tham gia các hoạt động trong game để nhận điểm.

​Hoạt động 9: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động: 

Hoạt động 10: Vui Vẻ Online- Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 07-06-2019 tới  23:59 ngày 13-06-2019
Nội dung hoạt động chính :

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Tin tức liên quan