Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Sự kiện Tháng 7 - Đợt 2

Ngày đăng: 12-07-2019

Hoạt động 1: Tín Vật Tháng 4

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận tín vật rồi tiến hành đổi thưởng.

Hoạt động 2: Thẻ Tuần Siêu Giá Trị

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi tham gia hoạt động nạp thẻ và mua để nhận được thẻ tuần

 

Hoạt động 3: Tập Kích Black Pearl

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Thời gian HĐ, trong thời gian từ 10:00-10:30, 14:00-14:30, 18:00-18:30, 21:00-21:30 hàng ngày, lần lượt xuất hiện 1 con tàu Black Pearl trong giao diện Tầm bảo;
 • Trong thời gian HĐ, mỗi 1 giai đoạn khi tàu Black Pearl xuất hiện, người chơi chỉ được cướp 1 lần trong giai đoạn;
 • Cướp thắng lợi ngoài phần thưởng ra, càng có xác suất nhận được danh hiệu quý hiếm “Black Pearl”;
 • Người chơi cướp thất bại có thể dùng dùng vàng để được cướp thắng lợi. 

Hoạt động 4: Tích Lũy Tiêu Vàng

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 5: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 13-07-2019
Nội dung : 

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

 

Hoạt động 6: Phản Hồi Siêu Lớn- Mini

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 13-07-2019
Nội dung hoạt động chính: 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động:  

Hoạt động 7: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian:10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần

 

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Hoạt động 8: Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • May mắn bắt đầu từ vòng ngoài;
 • Nếu như vào vòng trong, thì may mắn lần sau sẽ bắt đầu từ vòng trong, sau khi may mắn vòng trong hoàn thành thì sẽ quay trở lại vòng ngoài;
 • Nếu như hiện tại ở vòng trong, và đã dùng hết số lần may mắn trong ngày, thì may mắn ngày mai sẽ bắt đầu từ vòng trong.

Hướng dẫn hoạt động:

 • Người chơi đạt đến Lv 50 có thể tham gia HĐ này;
 • Trong thời gian HĐ, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được 1 lần may mắn miễn phí, từ VIP1 trở lên có thể nhận được thêm 3 lần may mắn miễn phí;
 • Trong thời gian HĐ, lần đầu sử dụng tính năng kích hoạt toàn bộ Tinh Linh tàu có thể nhận được 30 lần miễn phí;
 • Trong thời gian HĐ, tiêu hao 50 vàng có được 1 lần may mắn;
 • Số lần miễn phí được tích lũy mỗi ngày; ưu tiên sử dụng số lần miễn phí;
 • Người chơi sử dụng 1 lần may mắn sẽ mở vòng quay từ vòng ngoài, nếu vào vòng trong, thì cần lại sử dụng 1 lần may mắn và sẽ mở vòng quay từ vòng trong, nếu số lần đã dùng hết, thì ngày kế tiếp sẽ mở vòng quay từ vòng trong;
 • Giới hạn số lần may mắn bằng vàng mỗi ngày là 9999.
 • Hạn chế số lần dùng vàng may mắn sẽ được reset vào 4:00 hàng ngày.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

​Hoạt động 9: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính : 

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động: 

Giao diện hoạt động: 

Hoạt động 10: Vui Vẻ Online- Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 12-07-2019 tới  23:59 ngày 18-07-2019
Nội dung hoạt động chính :

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau

Icon hoạt động: 

Giao diẹn hoạt động:  

Tin tức liên quan