Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon
Hướng dẫn tân thủ

Cập nhật tính năng Bảo Vệ Hải Tặc

Ngày đăng: 07-12-2018

Quy tắc Tính Năng

1. Người chơi đạt lv50 có thể tham gia tính năng.

2. Trong thời gian HĐ, 19:00, 19:10, 19:20 hàng ngày 1 map ngẫu nhiên trong 4 map là Cối Xay Gió, Làng Syrup, Thị trấn Logue, Đảo Drum sẽ xuất hiện 1 tiểu đội quái vật. Thời gian biến mất tương ứng của tiểu đội quái vật là 19:09, 19:19, 19:30.

3. Số quái xuất hiện ở mỗi thời điểm liên quan tới số người online hiện tại ở server, cấp độ của quái liên quan tới LV bình quân TOP 10 của server, số quái xuất hiện nhiều nhất không vượt quá 12.

4. Người chơi tiêu diệt tiểu đội quái vật 100% nhận được phần thưởng, phần thưởng tiêu diệt có thể xem bằng cách chỉ chuột vào người quái vật.

5. Người chơi mỗi lần tấn công có 30s CD, bỏ thời gian CD cần 10 vàng.

Nội dung phần thưởng

  • Cấp quái vật càng cao, phần thưởng tiêu diệt càng cao.

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Bước 1: Vào icon giao diện thế giới.

Bước 2: Chọn 1 trong các Map Cối Xay Gió, Làng Syrup, Trấn Logue, Đảo Drum.

Bước 3: Chạy xung quanh làng tìm kiếm Hải Tăc để tiêu diệt nhận thưởng.

Bước 4: Phần thưởng sẽ vào túi đồ khi tiêu diệt Boss.

Hướng dẫn tân thủ liên quan