Chơi ngay
S30-HackS29- Belo BettyS28-Bartholomew KumaS27-RogerS26-WhitebeardS25-SengokuS24-AkainuS23-KizaruS22-Aokiji

Cập Nhật Nội Dung Phiên Bản 18-2

Ngày đăng: 18-02-2019

Kéo dài sự kiện tết nguyên đán tới 23:59 21-2-2019

Cập nhật thông số Thiên Phú và Skill Pet Đại Trư và Tiểu Trư

Pet Chính: Đại Trư

  • Tăng thêm thuộc tính khi nâng cấp Thiên Phú từ cấp 1 tới cấp 10

  • Thêm 6 kĩ năng có thể lĩnh ngộ  khi tiến hành học skill

Pet Phụ: Tiểu Trư

  • Tăng thêm thuộc tính khi nâng cấp Thiên Phú từ cấp 1 tới cấp 10

  • Thêm 7 kĩ năng có thể lĩnh ngộ  khi tiến hành học skill

Sự kiện liên quan