Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Chuỗi Sự Kiện Quỹ Hải Tặc

Ngày đăng: 15-02-2019

Hoạt động 1: Quỹ Hải Tặc

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới  23:59 ngày 21-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Mỗi thuyền trưởng có thể mua được 10 suất quỹ trong suốt thời gian hoạt động.
 • Bắt đầu tính thời gian khi HĐ kết thúc, hết số ngày tương ứng sẽ phát vàng.
 • Quỹ càng cao thì số tiền trả lại lễ càng nhiều.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 2: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới  23:59 ngày 16-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 3: Phản Hồi Siêu Lớn - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới 23:59 ngày 16-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Tích Lũy Tiêu Vàng-Mini

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới  23:59 ngày 21-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 5: Thương Thành Tích Điểm

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới 23:59 ngày 21-02-2019

Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian HĐ, người chơi tiêu vàng và tham gia các tính năng trong game được điểm và dùng để đổi vật phẩm tương ứng.
 • Trong thời gian HĐ, số lần dùng tích điểm đổi vật phẩm không giới hạn.
 • HĐ kết thúc, tích điểm chưa xử dụng sẽ bị xóa.

Chú ý: Hãy đổi những VP mà bạn cần trước, để tránh gây tổn thất cho bản thân.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Vui Vẻ Online - Quà Tết

Thời gian: 10:00 ngày 15-02-2019 tới 23:59 ngày 21-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online.
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 7: Vui vẻ ra khơi-Tích điểm lật bài

Thời gian: 10:30 ngày 15-02-2019 tới  23:59 ngày 21-02-2019
Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Giao diện lật thưởng:

Hoạt động 8: Cuộc Chiến Bảo Vệ Hải Tặc

Thời gian: 10:30 ngày 15-02-2019 tới  23:59 ngày 31-03-2019

 

Sự kiện liên quan