Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Hoạt Động Đấu Giá Ngầm-Lần 2

Ngày đăng: 12-03-2019

Hoạt động : Đấu Giá Ngầm

Thời gian: 10:00 ngày 12-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

  • Khi thời gian đếm ngược đấu giá sẽ kết thúc, người chơi ra giá cao nhất sẽ nhận được vật phẩm, còn người chơi khác sẽ được trả lại toàn bộ số tiền đã ra giá.
  • Có thể ra giá cho vật phẩm vào lúc 10:00 tới 20:00 mỗi ngày.
  • Nếu như có nhiều người ra giá cao nhất, người chơi ra giá trước sẽ nhận vật phẩm.
  • Số vàng bán đấu giá và số vàng trả lại sẽ được gửi qua thư.
  • Đấu giá tiêu vàng không tính vào bất kỳ hoạt động tiêu phí nào.
  •  Không giới hạn máy chủ tham gia hoạt động đấu giá ngầm.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

  • Danh hiệu khi trang bị 2 bộ thời trang Thánh Y Cung Hoàng Đạo.

Sự kiện liên quan