Chơi ngay
S40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKu

Phản Hồi Siêu Lớn 27.1.2019

Ngày đăng: 27-01-2019

Chào các Thuyền Trưởng, Nami xin thông báo cập nhật hoạt động Phản Hồi Siêu Lớn.

Hoạt động : Phản Hồi Siêu Lớn

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 27-1-2019 tới 23:59 ngày 31-01-2019
Thời gian hạn cuối nhận thưởng: 23:59 ngày 31-01-2019
Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến tích lũy nạp thẻ theo các mốc vàng tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận đúng 1 lần.
  • Lưu ý: Các thuyền trưởng nên nhận thưởng khi đủ điều kiện. Không nhận kịp phần thưởng khi hết thời gian hoạt động Nami không giải quyết

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan