Chơi ngay
S41-FlampeS40-OperaS39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon

Phát Thưởng HĐ Facebook-Khảo Sát Tính Năng

Ngày đăng: 31-01-2019

Chào các thuyền trường, hoạt động facebook "Khảo Sát Tính Năng" đã kết thúc đồng thời đã đủ điều kiện nhận phần thưởng. Nami xin thông báo thời gian và phần thưởng mà các thuyền trưởng sẽ nhận được vật phẩm. Các Thuyền Trưởng lưu ý thời gian để nhận thưởng.

Thời gian nhận: Từ 11:00 tới 23:59 ngày 31-01-2018

Icon nhận thưởng:

Lưu ý: Các thuyền trưởng không thấy icon thì vui lòng làm mới lại trình duyệt để xuất hiện

Phần Thưởng:

Thời gian cập nhật tính năng khảo sát:

  • Viện Nghiên Cứu: tăng chỉ số điểm và % của chỉ số thủ và máu được cập nhật lúc 10:00 ngày 31-1-2019.
  • Boss thế giới: sẽ được cập nhật trong giữa tháng 2.
Sự kiện liên quan