Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Phát Thưởng HĐ Facebook-Tết Nguyên Tiêu

Ngày đăng: 04-03-2019

Chào các thuyền trường, hoạt động facebook "Tết Nguyên Tiêu" đã kết thúc đồng thời đã đủ điều kiện nhận phần thưởng. Nami xin thông báo thời gian và phần thưởng mà các thuyền trưởng sẽ nhận được vật phẩm. Các Thuyền Trưởng lưu ý thời gian để nhận thưởng.

Thời gian nhận: Từ 17h 04.03 tới 23h59 05.03.2019

Icon nhận thưởng:

Lưu ý: Các thuyền trưởng không thấy icon thì vui lòng làm mới lại trình duyệt để xuất hiện

Phần Thưởng:

Sự kiện liên quan