Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Sự kiện Tháng 3 - Đợt 1

Ngày đăng: 01-03-2019

Hoạt động 1: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn-Đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới  23:59 ngày 01-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 2: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn-Đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 02-03-2019 tới  23:59 ngày 02-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 3: Phản Hồi Siêu Lớn - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới 23:59 ngày 02-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Thương Thành Tích Điểm

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới 23:59 ngày 07-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian HĐ, người chơi tiêu vàng và tham gia các tính năng trong game được điểm và dùng để đổi vật phẩm tương ứng.
 • Trong thời gian HĐ, số lần dùng tích điểm đổi vật phẩm không giới hạn.
 • HĐ kết thúc, tích điểm chưa xử dụng sẽ bị xóa.

Chú ý: Hãy đổi những VP mà bạn cần trước, để tránh gây tổn thất cho bản thân.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 5: Tích Lũy Tiêu Vàng-Mini

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới  23:59 ngày 07-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Vui vẻ ra khơi-Tích điểm lật bài

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới  23:59 ngày 07-03-2019
Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Giao diện lật thưởng:

Hoạt động 7 : Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới  23:59 ngày 07-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 8: Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 10:00 ngày 01-03-2019 tới  23:59 ngày 07-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động mỗi ngày có thể nhận 2 lần miễn phí.
 • Đánh Pb thường có thể rớt phiếu may mắn.
 • Trong thời gian hoạt động tiêu 50 vàng để quay 1 lần.
 • Ưu tiên dùng loạt miễn phí trước.
 • Khi quay có tỉ lệ phần thưởng gấp nhiều lần trong lần sau.
 • Khi quay trúng phần thưởng gấp đôi cho lần sau thì hoạt động này không thể nhận bất kỳ vật phẩm nào.
 • 4h sáng reset số lần miễn phí.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan