Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Sự kiện Tháng 3 - Đợt 2

Ngày đăng: 08-03-2019

Hoạt động 1: Hộp quà mừng lễ 8-3

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận hộp quà, hộp quà 8-3 có cơ hội nhận được ngẫu nhiên phần thưởng.

Hoạt động 2: Thu thập hoa hồng

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận hoa hồng rồi tiến hành đổi thưởng

Hoạt động 3: Tích luỹ tiêu vàng

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn-Đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 08-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 5: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn-Đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 09-03-2019 tới  23:59 ngày 09-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Phản Hồi Siêu Lớn - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 09-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.

Icon hoạt động:

Hoạt động 7: Nạp mỗi ngày

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 8: Thẻ tuần siêu giá trị

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tích luỹ nạp 10.000 vàng có thể mua thẻ tuần.
 • Hàng ngày người chơi sẽ nhận được theo phần thưởng của hệ thống.
 • Nhận đủ 7 ngày thông báo thẻ tuần sẽ tự mất.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 9: Vòng Quay May Mắn

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • May mắn bắt đầu từ vòng ngoài;
 • Nếu như vào vòng trong, thì may mắn lần sau sẽ bắt đầu từ vòng trong, sau khi may mắn vòng trong hoàn thành thì sẽ quay trở lại vòng ngoài;
 • Nếu như hiện tại ở vòng trong, và đã dùng hết số lần may mắn trong ngày, thì may mắn ngày mai sẽ bắt đầu từ vòng trong.

Hướng dẫn hoạt động:

 • Người chơi đạt đến Lv 50 có thể tham gia HĐ này;
 • Trong thời gian HĐ, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được 1 lần may mắn miễn phí, từ VIP1 trở lên có thể nhận được thêm 3 lần may mắn miễn phí;
 • Trong thời gian HĐ, lần đầu sử dụng tính năng kích hoạt toàn bộ Tinh Linh tàu có thể nhận được 30 lần miễn phí;
 • Trong thời gian HĐ, tiêu hao 50 vàng có được 1 lần may mắn;
 • Số lần miễn phí được tích lũy mỗi ngày; ưu tiên sử dụng số lần miễn phí;
 • Người chơi sử dụng 1 lần may mắn sẽ mở vòng quay từ vòng ngoài, nếu vào vòng trong, thì cần lại sử dụng 1 lần may mắn và sẽ mở vòng quay từ vòng trong, nếu số lần đã dùng hết, thì ngày kế tiếp sẽ mở vòng quay từ vòng trong;
 • Giới hạn số lần may mắn bằng vàng mỗi ngày là 9999.
 • Hạn chế số lần dùng vàng may mắn sẽ được reset vào 4:00 hàng ngày.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 10: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá.
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm.
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 11: Vui vẻ Online - Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 08-03-2019 tới  23:59 ngày 14-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau


Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan