Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Sự kiện Tháng 3 - Đợt 3

Ngày đăng: 15-03-2019

Hoạt động : Khế Ước Tinh Linh

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận khế ước tinh linh để thu thập tinh linh

Hoạt động 1: Bánh Chưng Năm Dê

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đánh quái có cơ hội nhận bánh chưng năm dê mở ra được nhiều vật phẩm quý.

Hoạt động 2: Phúc lợi mỗi ngày

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành đăng nhập vào game để nhận được phần thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 3: Tích luỹ tiêu vàng - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Lễ bao nạp thẻ thời hạn - đợt 1

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 15-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 5: Lễ bao nạp thẻ thời hạn - đợt 2

Thời gian: 10:00 ngày 16-03-2019 tới 23:59 ngày 16-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Phản hồi siêu lớn - Mini

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 16-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 7: Nạp mỗi ngày

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành nạp thẻ tương ứng để nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi chỉ nhận thưởng được 1 lần.
 • Thời gian diễn ra 7 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 8: Hoạt động đào vàng

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 1. Cấp nhân vật ≥lv50 có thể tham gia hoạt động.
 2. Mở giao diện HĐ, có thể tiến hành đào vàng trong khu vực bất kì của “Bản đồ kho báu”, mỗi lần đào vàng có thể ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.
 3. Trong thời gian HĐ, mỗi ngày có 3 lần đào vàng miễn phí, phí đào vàng 50 vàng/lần.
 4. Dùng đào vàng lượng lớn, có thể tiến hành 1 lần đào vàng, giới hạn đào lượng lớn là 100 lần.
 5. Vật phẩm thu được khi đào vàng có thể xem trong ba lô, nếu ba lô không đủ, sẽ tự độngchuyển vào ba lô tạm thời.
 6. Loại vật phẩm đào vàng có thể xem thông qua “Xem trước bảo bối Kho báu”.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 9: Giảm giá hạn chế

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá.
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm.
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 10: Vui vẻ Online - Quà tết

Thời gian: 10:00 ngày 15-03-2019 tới 23:59 ngày 21-03-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online.
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan