Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Sự kiện Tuần 4 Tháng 2.2019

Ngày đăng: 22-02-2019

Hoạt động 1: Lễ Bao Nạp Thẻ Thời Hạn

Thời gian: 10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 23-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Trong thời gian hoạt động thuyền trưởng tiến hành nạp thẻ thì nhận được phần thưởng.
 • Chỉ nhận được thưởng 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 2: Thẻ Tuần Siêu Giá Trị

Thời gian:  10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 23-02-2019

Quy tắc hoạt động:

1. Trong thời gian HĐ, người chơi tích lũy nạp thẻ được 5000 vàng thì có thể mua thẻ tuần của HĐ, mỗi lần HĐ nhiều nhất có thể mua 1 lần.

2. Trong thời gian HĐ, sau khi mua thẻ tuần, có thể có 7 lần lĩnh, mỗi ngày nhiều nhất có thể lĩnh 1 lần.

3. Chưa lĩnh hết phần thưởng thì không thể mua thẻ tuần của hoạt động lần sau.

Mỗi ngày có thể nhận được: Vàng 1000, 100 vạn Beri *1, Mảnh Mini-Franky *2, Thịt Xiên Nướng *1, 100 Tử Hồn*1, Chìa Khóa kho*1, Balo vải*1

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 3: Tích Lũy Tiêu Vàng

Thời gian:  10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành tiêu phí các mốc vàng để tiến hành nhận thưởng.
 • Mỗi mốc người chơi có thể nhận 1 lần.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 4: Tập Kích Black Pearl

Thời gian: 10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Thời gian HĐ, trong thời gian từ 10:00-10:30, 14:00-14:30, 18:00-18:30, 21:00-21:30 hàng ngày, lần lượt xuất hiện 1 con tàu Black Pearl trong giao diện Tầm bảo;
 • Trong thời gian HĐ, mỗi 1 giai đoạn khi tàu Black Pearl xuất hiện, người chơi chỉ được cướp 1 lần trong giai đoạn;
 • Cướp thắng lợi ngoài phần thưởng ra, càng có xác suất nhận được danh hiệu quý hiếm “Black Pearl”;
 • Người chơi cướp thất bại có thể dùng dùng vàng để được cướp thắng lợi.

Nội dung phần thưởng: (Lv quái càng cao, sau khi tiêu diệt p.thưởng nhận được càng nhiều)

Hoạt động 5: Vui vẻ ra khơi-Thách Đấu Đấu trường-Phó Bản Tổ Đội
 

Thời gian:  10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 6: Đào Vàng - Đảo Người Cá

Thời gian:  10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi đạt đến Lv 50 có thể tham gia HĐ này.
 • Trong thời gian HĐ, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được 1 lần may mắn miễn phí, từ VIP1 trở lên có thể nhận được thêm 3 lần may mắn miễn phí.
 • Trong thời gian HĐ, tiêu hao 50 vàng có được 1 lần đào vàng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 7Thu Thập Thẻ Bài

Thời gian: 10:00 ngày 22-02-2019 tới  23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Cấp 50 mở hoạt động, đánh bất kỳ quái tại phụ bản thường trong thời gian hoạt động có tỷ lệ rơi thẻ bài. Thẻ bài khác nhau có thể tổ hợp thành bộ thẻ bài, sau khi thu thập đủ bộ thẻ bài có thể đổi thưởng. Đánh Pb thường có thể rớt phiếu may mắn.
 • Có thể thông qua Bù thẻ để trực tiếp nhận được thẻ bài còn thiếu trong bộ thẻ bài. Mỗi loại bộ thẻ bài có số lần Bù thẻ nhất định, số lần bù thể sẽ không reset. Sau khi sử dụng hết toàn bộ sẽ không thể bù thẻ. Ưu tiên dùng loạt miễn phí trước.
 • Thẻ bài khác nhau cần tiêu số vàng khi Bù thẻ sẽ khác nhau. Chỉ có trong thời gian hoạt động mới có thể tiến hành đổi thưởng, số thẻ bài còn dư lại có thể để dành cho hoạt động lần sau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 8: Vui Vẻ Online - Quà Tết

Thời gian: 10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi tiến hành online để tiến hành nhận thưởng các mốc.
 • Có thể dùng vàng để bù thời gian online.
 • Mỗi sự kiện quà online khác nhau.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Hoạt động 9: Giảm Giá Hạn Chế

Thời gian: 10:00 ngày 22-02-2019 tới 23:59 ngày 28-02-2019
Nội dung hoạt động chính:

 • Người chơi có thể mua 6 loại vật phẩm trong shop giảm giá
 • Mỗi ngày hệ thống tự làm mới vật phẩm
 • Cấp độ khác nhau sẽ mua được vật phẩm tương ứng.

Icon hoạt động:

Giao diện hoạt động:

Sự kiện liên quan