Chơi ngay
S39-PekomsS38-NitroS37-HihimaruS36-TokoS35-OdenS34-HyoriS33-Kinemon S32-KiKuS31-Sabo

Đền bù sự cố khó đăng nhập vào game

Ngày đăng: 14-03-2019

Các Quý Thuyền Trưởng thân mến !!

  • Do 1 số nguyên nhân phát sinh dẫn đến việc đăng nhập vào Game diễn ra không suôn sẻ. BĐH rất lấy làm tiếc về sự việc nêu trên. 
  • Nhằm hỗ trợ tốt nhất đến các quý thuyền trưởng cũng như gửi lời xin lỗi về sự cố xảy ra. BĐH xin gửi đến các quý Thuyền Trưởng phần quà hỗ trợ

Thời gian nhận: Từ 15:00 tới 23:59 ngày 14-03-2019

Icon nhận thưởng:

Lưu ý: Các thuyền trưởng không thấy icon thì vui lòng làm mới lại trình duyệt để xuất hiện

Phần Thưởng:

Tin tức liên quan