Kính gửi các thuyền trưởng,

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo cho máy chủ được hoạt động ổn định nhất. Hải Tặc Vương sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để nâng cấp hệ thống , thông tin chi tiết như sau :

Rất mong các thuyền trưởng thông cảm cho sự bất tiện này !